Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

O kursie

Podczas warsztatu pokażemy, w jaki sposób wspierać rozwój funkcji manualnych dzieci w wieku 2-5 lat w sposób ciekawy i rozwijający. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w dużą ilość materiałów pozwalających na samodzielne przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu wspierania małej motoryki.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK POTRAFI

Dla kogo?

nauczyciele przedszkoli

Czas trwania

8 godzin

Cena

300 zł/os

Wielkość grupy

10-15 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka