Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

O nas

Ludzie Fundacji

Ida Pawlicka
Fundatorka
Magdalena Zawadzka
Prezes Fundacji

Rada Fundacji:

Mgdalena Czerniawska (Przewodnicząca Rady Fundacji),
Katarzyna Klimek, Robert Sitkowski

Historia fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka została powołana do życia w roku 2004. Początkowo jej celem było przede wszystkim prowadzenie szkoły podstawowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wszechstronne wspieranie ich rozwoju przez realne indywidualizowanie stosowanych metod dydaktycznych oraz optymalizowanie oddziaływań terapeutyczno-kompensacyjnych.

Z biegiem lat w prowadzonej przez Fundację szkole zaczęło się pojawiać coraz więcej dzieci ze spektrum autyzmu, które obecnie stanowią zdecydowaną większość naszych uczniów.

Dzięki doświadczeniu w pracy z uczniami z tak specyficznymi potrzebami, w roku 2017 Fundacja przystąpiła do działania edukacyjnego na szerszą skalę i na rzecz szerszej społeczności pedagogów pracujących z dziećmi ze spektrum, którzy jednak nie dysponują odpowiednim wsparciem merytorycznym. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem organizując kursy i szkolenia stacjonarne oraz online.

Partnerzy i Darczyńcy

Dokumenty

Sprawozdania finansowe
Statut Fundacji