Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Aktualności

Dziecko ze spektrum
w szkole i przedszkolu

Pierwsze dni w przedszkolu, a później w szkole, to dla całych rodzin często intensywny okres. Chcemy być z Wami w tym czasie, wspierać Was w poszukiwaniu rozwiązań i sposobów, aby wszyscy czuli się w przedszkolnych i szkolnych społecznościach jak najlepiej.

Wierzymy, że wspólnie możemy budować dla dzieci ze spektrum autyzmu bardziej przyjazne i wspierające środowisko, dlatego chcemy dzielić się tym, co wypracowaliśmy, sposobami, które sprawdziły się w pracy z uczniami w naszej szkole i w placówkach z którymi współpracujemy. Tu chcemy stworzyć miejsce wymiany zarówno dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających i każdego, kto chciałby wesprzeć dzieci i młodzież z ASD w codziennym funkcjonowaniu. Wiemy, że każde przedszkole czy szkoła to inne dzieci, inni nauczyciele, inne warunki, dlatego zachęcamy do twórczego wykorzystywania naszych propozycji, “przeszywania” ich na swoją miarę i dzielenia się z nami tym, co u Państwa zadziałało. Wszyscy gramy do tej samej bramki 🙂

Szkolenia i Webinary

(płatne)

Pedagodzy, psycholodzy i terapeuci pracujący na rzecz Fundacji Wspierania Rozwoju Dziecka przygotowali ciekawą ofertę szkoleń przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców: dla rodziców, nauczycieli przedszkoli i szkół, dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Celem szkoleń jest przybliżenie praktykom (i rodzicom, którzy nie mniej od praktyków potrzebują profesjonalnej wiedzy) specyfiki całościowego zaburzenia rozwoju jakim jest SA. Chcemy dzielić się dobrymi praktykami, pomysłami na pracę i zabawę z dziećmi nieneurotypowymi w sposób dostosowany do ich potrzeb.

Oferta skierowana jest do placówek,
które zainteresowane są zorganizowaniem szkolenia
dla grup swoich pracowników lub rodziców.

Dostępne szkolenia

Indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny

O kursie

Nauczyciele zobowiązani są do przygotowywania indywidualnych planów pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym wydano orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego. Nasze szkolenie ułatwi stworzenie dokumentu spełniającego wszystkie wymagania ustawodawcy.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK POTRAFI

Dla kogo?

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Czas trwania

8 godzin

Cena

300 zł/os

Wielkość grupy

10-15 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole i w przedszkolu

O kursie

Podczas warsztatu omówimy najczęstsze i najbardziej typowe trudności uczniów ze spektrum autyzmu i wskażemy sposoby wspierania uczniów w ich przezwyciężaniu. Szkolenie bogato ilustrowane przykładami.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK

Dla kogo?

osoby pracujące z dziećmi w wieku 2-8 lat

Czas trwania

8 godzin

Cena

300 zł/os

Wielkość grupy

10-15 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Jak się bawić z dzieckiem ze spektrum autyzmu – przygotowanie do edukacji szkolnej

O kursie

Prezentacja praktycznych form spędzania z dzieckiem wolnego czasu w sposób wspierający u niego procesy socjalizacji, integracji, rozwoju osobistego i społecznego, lepszego rozumienia siebie, świata i własnych emocji oraz przygotowujących dziecko do edukacji szkolnej.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK

Dla kogo?

rodzice dzieci z rozpoznanym spektrum autyzmu

Czas trwania

16 godzin

Cena

600 zł/os

Wielkość grupy

12-15 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Masy plastyczne w pracy z dziećmi

O kursie

Podczas warsztatu pokażemy, jak przy użyciu ogólnie dostępnych materiałów codziennego użytku tworzyć różnorodne masy plastyczne, a także, jak wykorzystywać je dorobienia ciekawych prac plastycznych.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK

Dla kogo?

nauczyciele przedszkoli, osoby pracujące z dziećmi w wieku 2-8 lat

Czas trwania

5 godzin

Cena

200 zł/os

Wielkość grupy

8-10 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Wspieranie rozwoju małej motoryki w warsztacie nauczyciela nauczania przedszkolnego

O kursie

Podczas warsztatu pokażemy, w jaki sposób wspierać rozwój funkcji manualnych dzieci w wieku 2-5 lat w sposób ciekawy i rozwijający. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w dużą ilość materiałów pozwalających na samodzielne przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu wspierania małej motoryki.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK POTRAFI

Dla kogo?

nauczyciele przedszkoli

Czas trwania

8 godzin

Cena

300 zł/os

Wielkość grupy

10-15 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Wczesne oznaki trudności i zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku 2-5 lat

O kursie

Nauczyciel przedszkolny często bywa pierwszą osobą dostrzegającą trudności dziecka. Podczas warsztatu powiemy, na jakie oznaki nauczyciele powinni zwracać uwagę i z jakiego powodu.

Pokażemy podstawowe metody pozwalające ocenić trudności dziecka i wskażemy możliwe drogi łagodzenia trudności.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK POTRAFI

Dla kogo?

Osoby pracujące z dziećmi w wieku 2-5 lat

Czas trwania

8 godzin

Cena

300 zł/os

Wielkość grupy

7-10 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Skontaktuj się z nami

Prosimy zostawić swoje dane w formularzu poniżej lub przesłać mail na adres:
fundacja@fwrd.org.pl

Skontaktujemy się w sprawie ustalenia terminu szkolenia.

Wczesne wspomaganie
– dzieci 0-18 miesięcy

Kiedy rodzi się dziecko rodzi się też nowy rodzic. Przygotowaliśmy dla Was zabawy i aktywności dla dzieci w różnym wieku rozwojowym, wspierające i rozwijające umiejętności kluczowe w pierwszym okresie życia.

Możecie korzystać z nich jako z bazy pomysłów do zabawy z dzieckiem typowo rozwijającym się w pierwszych latach życia. Staraliśmy się wybrać zabawy tak, by były one łatwe do zaaranżowania w domu i przyjemne dla dziecka i dorosłego 🙂

Jeżeli rozwój waszego dziecka przebiega w sposób nietypowy lub jest opóźniony, możecie korzystać z zabaw biorąc pod uwagę przede wszystkim wiek rozwojowy a nie metrykalny. W każdej zabawie staraliśmy się wskazać jakie umiejętności ona wspiera i jak można ją dostosować. Miłego rodzinnego czasu 🙂

Zabawy z dzieckiem z ASD

(bezpłatny zasób do pobrania)

Legenda:

wiek dziecka

czas potrzebny na zabawę

poziom zaangażowania rodzica:

mały

średni

duży

Kącik prawny

Kącik dietetyczny