Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

O kursie

Nauczyciel przedszkolny często bywa pierwszą osobą dostrzegającą trudności dziecka. Podczas warsztatu powiemy, na jakie oznaki nauczyciele powinni zwracać uwagę i z jakiego powodu.

Pokażemy podstawowe metody pozwalające ocenić trudności dziecka i wskażemy możliwe drogi łagodzenia trudności.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK POTRAFI

Dla kogo?

Osoby pracujące z dziećmi w wieku 2-5 lat

Czas trwania

8 godzin

Cena

300 zł/os

Wielkość grupy

7-10 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka