Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

O kursie

Podczas warsztatu omówimy najczęstsze i najbardziej typowe trudności uczniów ze spektrum autyzmu i wskażemy sposoby wspierania uczniów w ich przezwyciężaniu. Szkolenie bogato ilustrowane przykładami.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK

Dla kogo?

osoby pracujące z dziećmi w wieku 2-8 lat

Czas trwania

8 godzin

Cena

300 zł/os

Wielkość grupy

10-15 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka