Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

O kursie

Podczas warsztatu pokażemy, jak przy użyciu ogólnie dostępnych materiałów codziennego użytku tworzyć różnorodne masy plastyczne, a także, jak wykorzystywać je dorobienia ciekawych prac plastycznych.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK

Dla kogo?

nauczyciele przedszkoli, osoby pracujące z dziećmi w wieku 2-8 lat

Czas trwania

5 godzin

Cena

200 zł/os

Wielkość grupy

8-10 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka