Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

O kursie

Prezentacja praktycznych form spędzania z dzieckiem wolnego czasu w sposób wspierający u niego procesy socjalizacji, integracji, rozwoju osobistego i społecznego, lepszego rozumienia siebie, świata i własnych emocji oraz przygotowujących dziecko do edukacji szkolnej.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK

Dla kogo?

rodzice dzieci z rozpoznanym spektrum autyzmu

Czas trwania

16 godzin

Cena

600 zł/os

Wielkość grupy

12-15 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka