Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

O kursie

Nauczyciele zobowiązani są do przygotowywania indywidualnych planów pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym wydano orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego. Nasze szkolenie ułatwi stworzenie dokumentu spełniającego wszystkie wymagania ustawodawcy.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PO ODBYCIU SZKOLENIA UCZESTNIK POTRAFI

Dla kogo?

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Czas trwania

8 godzin

Cena

300 zł/os

Wielkość grupy

10-15 osób

Kontakt

fundacja@fwrd.org.pl

fundacjawspierania
rozwoju.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka